Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

contrapalabra
5824 8b0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamauak mauak

November 20 2017

contrapalabra
Reposted fromdobby dobby viarhubarbrr rhubarbrr
contrapalabra
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viaweruskowa weruskowa

November 19 2017

contrapalabra
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaGunToRun GunToRun
contrapalabra
6577 c8b5
contrapalabra
2182 ef4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
contrapalabra
1619 da49 390
Reposted fromumorusana umorusana viajointskurwysyn jointskurwysyn
contrapalabra
0052 4c94 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaGunToRun GunToRun
contrapalabra
5241 3d44 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaGunToRun GunToRun
contrapalabra
4939 6a07 390
3566 f805 390

me everywhere

contrapalabra
5465 6187 390
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

November 17 2017

contrapalabra
contrapalabra
Mówiłaś mi zawsze: "Jesteś całym moim światem" gdy ja nie mogłem znieść myśli że cię tracę.
I wiem że cokolwiek się stanie, gdzie tylko będziesz, to ja bez względu na wszystko też tam będę.
— Myslovitz
Reposted fromakord akord viagdziejestola gdziejestola
contrapalabra
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola

November 16 2017

contrapalabra
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
contrapalabra
1240 f752 390
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viagabunia gabunia
contrapalabra
3428 0a51 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaGunToRun GunToRun
contrapalabra
2516 a014 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl