Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

contrapalabra
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
contrapalabra
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
contrapalabra
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
contrapalabra
5980 829b 390
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viavertheer vertheer

February 19 2018

contrapalabra
Gdzie Twój Anioł Stróż, co miał chronić Cię...
A on tak jak mój też powiesił się...
— Jacek Stęszewski
contrapalabra

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viaodnowa odnowa
contrapalabra
Mógłbyś być mężczyzną jej życia.  Jedno słowo, jeden gest.  Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku.  Mógłbyś dotykać i szanować.  Mógłbyś być ponad wszystkim  i pomimo wszystko.  Mógłbyś kochać najszczerszą miłością. Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaodnowa odnowa

February 17 2018

contrapalabra
2300 2e89 390
contrapalabra
8596 fe8c 390
contrapalabra

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viayourhabit yourhabit
contrapalabra
Bo to fałsz ten często spotykany komunał, że wszelka zdatność czy powołanie musza sobie wcześniej czy pozniej znaleźć drogę. To jest tak, jakby powiedzieć, że ziarno musi wzejść, bez względu na to, czy padnie na asfalt czy na glebę. Całkiem przeciwnie, jestem przekonany, że świat jest pełen ludzi, którzy nie odnaleźli siebie samych i którzy cierpią czesto nie wiedząc od czego.
— Tadeusz Boy-Żeleński, Znaszli ten kraj?
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
contrapalabra
4903 3873 390
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 16 2018

contrapalabra

February 15 2018

contrapalabra
You say we gotta look on the bright side 
I say well maybe if you wanna go blind...
— Paramore "Rose-Colored boy"

February 14 2018

contrapalabra
6391 4936 390
Reposted fromprzegrany przegrany viascorpix scorpix
contrapalabra
3605 91f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
contrapalabra
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
contrapalabra
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viazapachsiana zapachsiana
contrapalabra
5414 d926 390
source: ig @a_adick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl