Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

contrapalabra
2370 acde 390
2634 5c1c 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viasarkastyczna sarkastyczna
contrapalabra
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viasarkastyczna sarkastyczna
contrapalabra
Reposted fromjasminum jasminum viazapachsiana zapachsiana

February 22 2017

contrapalabra
3303 52e1 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajulliett julliett
contrapalabra
contrapalabra
6122 de11 390
Savoir vivre po przejściach (Agnieszka Osiecka i Maria Sapieżyna, 1993), „Przekrój” nr 1/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
contrapalabra
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaM-M M-M
contrapalabra
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
6673 9533 390
contrapalabra
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaNoCinderella NoCinderella

February 21 2017

contrapalabra
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viazapachsiana zapachsiana
contrapalabra

February 14 2017

contrapalabra
2048 2c91 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viascorpix scorpix
contrapalabra
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

July 09 2015

contrapalabra
5268 204f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
contrapalabra
5059 b2b9 390
Reposted fromIriss Iriss vianoresistance noresistance
contrapalabra
contrapalabra
0461 fdf1 390
contrapalabra
6207 0e06 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl